Blog

đŸ€Dhoma e Biznesit tĂ« DiasporĂ«s Shqiptare nĂ«nshkruan marrĂ«veshjen e BashkĂ«punimit me organizatĂ«n Germin!

📄NĂ«nKryetarja e DHBD znj. Elisabeta Katiaj dhe BashkĂ«Drejtori i Germin z. Lirim Krasniqi kanĂ« firmosur njĂ« marrĂ«veshje bashkĂ«punimi me qĂ«llim realizimin e aktiviteteve tĂ« pĂ«rbashkĂ«ta me fokus DiasporĂ«n si dhe promovimin e produkteve dhe shĂ«rbimeve vendore jashtĂ« vendit.

 

Post a comment