Anëtarët

Bizneset Anëtare të Dhomës së Biznesit të Diasporës i përkasin një game të gjerë kategorish dhe sektorësh. Në regjistrin e bizneseve gjejmë biznese të sektorit të hotelerisë dhe turizmit, shërbimeve, transportit, agrobujqësisë, industrisë ushqimore, Real Estate, teknologjisë së informacionit, energjisë, industrisë farmaceutike, etj.