Investo në Shqipëri

Shqipëria ka bërë përparim në sektorët kryesorë të BE-së, siç janë sundimi i ligjit dhe reforma në sektorin e drejtësisë dhe, aktualisht, po pret hapjen e negociatave për pranimin në Bashkimin Evropian. Shqipëria po u kushton vëmendje të veçantë edhe investitorëve të mundshëm dhe, më poshtë, janë renditur disa faktorë dhe arësye pse duhet të investoni në Shqipëri:

Faktorët ekonomikë

null
Lidhjet e ngushta me Tregun e BE-së
null
Marrëveshjet e tregtisë së lirë me disa vende nuk përcaktojnë asnjë tarifë për produktet industriale dhe kuota me normë tarifore për produktet bujqësore
null
Avantazhet e marrëveshjeve të tregtisë së lirë me vendet e BE-së, si Islanda, Zvicra
null
Anëtarësimi në CEFTA që përfshin gjithashtu Maqedoninë, Malin e Zi, Kosovën, Kroacinë, Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën
null
Anëtarësimi në NATO
null
Qeveria po përgatit dhe zbaton paketa dhe stimuj miqësore që u mundësojnë fermerëve të të gjitha disiplinave një menaxhim efektiv të aktiviteteve të tyre ekonomike, më shumë akses në rrjetet e financimit dhe shpërndarjes dhe në tregje më të mëdha
null
Trendi në rritje i eksporteve të produkteve bujqësore
null
Numri në rritje i markave tregtare të adresuara për tregun e eksportit
null
Çmimet konkurruese të tokës
null
Mundësia për marrjen me qira të pronës shtetërore me qira simbolike prej ‘1 €’
null
Kostot më konkurruese të punës në rajon
null
Skemat Kombëtare dhe Evropiane të Mbështetjes Financiare
null
Përparësitë fiskale dhe politika të favorshme fiskale

Faktorë kulturorë

null
Kultura mikpritëse, mosha e re e popullsisë shqiptare, nxënës të shpejtë të gjuhëve të huaja, ushqim i shijshëm, klimë e mirë dhe me diell
null
Nuk ka pengesa kulturore gjatë biznesit në Shqipëri. Markat e huaja vlerësohen shumë në Shqipëri

Faktorë gjeografikë

null
Klima e favorshme dhe llojet e ndryshme të mikroklimave bëjnë të mundur rritjen e bimëve që janë të buta për një zonë të caktuar
null
Burimet e favorshme të tokës dhe ujit
null
Sektori i bujqësisë reflektoi një rritje te konsiderueshme dhe nuk u prek nga kriza e Eurozonës