Blog

Autorizim për hyrje-dalje në akset kombëtare

Dokumentat që duhen të paraqiten sipas kartelës informative:

AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR (ARRSH)

  • Autorizim për vendosjen e reklamave kundrejt pagesës

Në rast se subjektit i nevojitet të vendosë reklama jashtë brezit të rezervuar të aksit rrugor është i detyruar të pajiset me autorizim për vendosjen e reklamës.

  • Autorizim për hyrje – dalje në akset kombëtare

Çdo subjekt qe ushtron aktivitet përgjatë një aksi nacional duhet te pajiset me Autorizim për hyrje-dalje.

Post a comment