Blog

Avantazhet

  •  Potencial për zhvillimin e bujqësisë organike
  •  Marrëveshje tregtare preferenciale me BE për rritjen e eksporteve dhe marrëveshje tregtare preferenciale me vendet e Ballkanit (CEFTA)
  •  Klimë e përshtatshme për kultivimin e produkteve të ndryshme
  •  Tokë pjellore, burime ujore dhe kushte optimal klimaterike
  •  Kosto e faktorit punë konkurruese
  •  Rritje e qëndrueshme dhe e vazhdueshme e sektorit në vitet e fundit
  •  Më shumë se 40% të të punësuarve
  •  20 % kontribut në PBB
  •  Mbi 10% Kontribut në Eksport
  •  42 % Tokë e papërdorur