Turizem dhe Agroturizem

Inisiativat Fiskale Turizmi

Strukturat akomoduese si “Hotele me katër dhe pesë yje, me status të veçantë” dhe mbajtësit e një marke tregtare të njohur dhe regjistruar ndërkombëtarisht përjashtohen nga tatimi mbi fitimin për një periudhë 10 vjeçare, duke filluar nga fillimi......

Lexo më shumë

Kuadri Ligjor për Turizmin

Industria e turizmit ka rritur kontributin e saj në ekonominë e vendit, në aspektin monetar dhe atë të punësimit, duke u bërë kështu sektori kryesor i ekonomisë në Shqipëri. Në sektorin e turizmit është shfaqur interes nga qeveria, donatorë, invetitorë, dhe aktorë të tjerë ......

Lexo më shumë

Inisiativat Fiskale Agroturizmi

Agro-turizmi si një nënsektor, është gjithashtu një pikë e fortë e ekonomisë, duke synuar jo vetëm zhvillimin e ekonomisë lokale, por edhe mirëpritjen e turistëve, me interesin e shtuar për të njohur Shqipërinë dhe për të shijuar......

Lexo më shumë

Kuadri Ligjor për Agroturizmin

Sektori i  agroturizmit përfaqëson një potencial të madh në zhvillimin e Shqipërisë, kështu mbetet pjesë e fokusit të axhendës qeveritare. Ky sektor ka rritur kontributin e tij në ekonominë e vendit, në aspektin monetar dhe në atë të punësimit, duke u bërë kështu një nga sektorët kryesor strategjik në ......

Lexo më shumë

Rregullat dhe procedurat për Biznes

Turizmi Sipas ligji nr.93/2015 “Për Turizmin”, qëllimi i të cilit, është promovimi i vendit nëpërmjet zhvillimit të qëndrueshëm të tij, rregullimin e marrëdhënieve mes Ministrisë apo çdo institucioni përgjegjës në...

Lexo më shumë