Blog

Connect Albania, një program ambicioz për angazhimin e Diasporës Shqiptare në Zhvillimin Ekonomik të Shqipërisë

Fokusi i takimit online të mbajtur në 15 Janar 2020 me pjesëmarrjen e Z. Pandeli Majko, Ministër i Shtetit për Diasporën; Znj. Alma Jani, Drejtuese  Zyrës së IOM në Shqipëri; Z. Besard Kadia, Zëvendës Ministër i Financave dhe Ekonomisë; Z. Endri Xhaferaj, përfqësues i Programit në Agjencisë Italiane të Bashkëpunimit për Zhvillim në Tiranë; Znj. Manoela Lussi, Menaxhere e Programit të Diasporës në IOM, si dhe përfaqësues të tjerë nga Institucionet e Diasporës dhe Zyra së Programit Connect Albania, do të zyrtarizonte Njësinë Connect Albania, për të diskutuar mbi strukturën Connect Albania, performancën fillestare të Connect Albania pas fillimit të saj në 18 Dhjetor 2020 dhe planet dhe vizioni i ardhshëm për mekanizmin e ri.

Ministri Majko dhe Zëvendësminitri Kadia theksuan se Programi Connect Albania është një përparësi për Qeverinë e Shqiptare si dhe rolin e rëndësishëm të aktorëve të përfshirë për të kontribuar fuqimisht në hapat e parë të zbatimit të tij.

Znj. Jani tha se ideja “Connect” bazohet në rolin qendror të anëtarëve shqiptarë të Diasporës si Agjentë Zhvillimi, të cilët do të ndërmjetësojnë dhe lehtësojnë investimet e huaja direkte në Shqipëri. Ky është program i pare që do t’i shërbejë drejtpërdrejt investimeve të mundshme përmes anëtarëve të Diasporës Shqiptare, duke synuar krijimin e bazave, përvojës dhe praktikave më të mira për të përfshirë gjithnjë e më shumë Diasporën Shqiptare në zhvillimin ekonomik të Shqipërisë përmes lehtësimit të investimeve. Ajo gjithashtu përmendi rolin e rëndësishëm të strukturës së re të zyrtarizuar gjatë takimit.

  1. Xhaferaj theksoi rëndësinë e institucionalizimit të rolit të Agjentëve të Zhvillimit për t’i konsideruar ata ambasadorë ekonomikë në të gjithë botën. Ai theksoi gjithashtu se një faktor kritik për suksesin e Connect Albania është bashkëpunimi ndërqeveritar për të mbështetur programin.

 

Programi Connect Albania është një mekanizëm inovativ për rritjen e investimeve i krijuar në kuadrin e Programit IOM Albania “Angazhoni Diasporën Shqiptare në zhvillimin social dhe ekonomik të Shqipërisë”, zbatuar nga IOM Albania – Agjencia e Migracionit e KB, me financim nga Ministria Italiane i Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar, në koordinim të ngushtë me Ministrin e Shtetit Shqiptar për Diasporën, Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë dhe Agjencinë Italiane të Bashkëpunimit për (AICS) Zhvillimit në Tiranë.

 

Për më shumë informacion mbi Connect Albania: Kliko këtu