Blog

Programi Connect Albania, një mekanizëm ri për të investuar në Shqipëri

IOM në Shqipëri ka prezantuar Connect Albania, një program të ri për rritjen e investimeve në Shqipëri. Programi Connect Albania do të angazhojë si Agjentë Zhvillimi anëtarët e Diasporës Shqiptare në të gjithë botën, me një fokus të veçantë, në fazën e tij të parë, në Diasporën Shqiptare që jeton në Itali, duke marrë parasysh që Programi i Diasporës së IOM në Shqipëri financohet nga  Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim. Nëpërmjet këtij mekanizmi, diaspora shqiptare do të tërheqë investimet e huaja në vendin e tyre. Agjentët e suksesshëm të zhvillimit do të shpërblehen për investimet e përfunduara që konsiderohen të suksesshme bazuar në rregulloren e miratuar dhe publikuar.

“Ekziston një nevojë e madhe për të mbështetur mënyra të reja të promovimit të diasporës për të ruajtur lidhjen me Shqipërinë dhe për të kontribuar në rritjen ekonomike dhe sociale të saj” – theksoi Zj. Alma JANI, Drejtuese e Zyrës të IOM në Shqipëri, në fjalën e saj gjatë prezantimit të Programit Connect Albania.

Si pjesë e kësaj nisme, një Zyrë Programi Connect Albania është krijuar nën Dhomën e Biznesit të Diasporës Shqiptare (ADBC) në Tiranë, për të mbështetur Agjentët e Zhvillimit dhe përmes tyre, investitorët e mundshëm të huaj dhe investitorët e dasporës. Zyra e Programit Connect Albania shërben si zyrë mbeshtetëse/front desk për anëtarët e diasporës dhe investimet e  huaja. Ajo ofron informacione ligjore, sektoriale dhe informacione të tjera të kërkuara në lidhje me hapat dhe procedurat e krijimit të një biznesi të ri në Shqipëri, me synimin për të lehtësuar qasjen e parë të investitorëve në tregun shqiptar. Agjentët e Zhvillimit shërbejnë si ndërmjetësues / ura lidhjeje ndërmjet Programit Connect Albania dhe investitorëve / bizneseve të mundshme të huaja dhe atyre të diasporës.

Në kuadër të Connect Albania është krijuar një faqe  dixhitale: www.adbc.al/connect-albania, e cila ofron një informacion gjithëpërfshirës për Programin Connect Albania, informacion unik sektorial dhe legjislativ për mënyrën e regjistrimit të një biznesi në Shqipëri, fushat strategjike për të investuar si dhe informacione të tjera të dobishme për Diasporën Shqiptare dhe investitorët e huaj të mundshëm.

Për t’u bërë një Agjent i Zhvillimit, anëtarët e Diasporës Shqiptare duhet të aplikojnë në faqen dixhitale të Connect Albania. Pasi anëtarët e diasporës  të regjistrohen dhe autorizohen si Agjentë të interesuar Zhvillimi në mekanizmin online, ata do të kenë akses në informacionin e detajuar dhe të dedikuar sektorial dhe legjislativ që do t’i drejtojë dhe ndihmojë ata gjatë procesit të investimit. https://www.adbc.al/si-te-behesh-nje-agjent-zhvillimi/

Connect Albania u prezantua online me datë 18 Dhjetor 2020,  në Ditën Botërore të Migrantëve dhe Ditën Kombëtare të Diasporës.

Në eventin prezantues morën pjesë anëtarë të diasporës shqiptare në Itali dhe sipërmarrës italianë. Në event morën pjesë dhe përshëndeten prezantimin e këtij mekanizmi të ri Z. Pandeli Majko, Ministri i Shtetit për Diasporën; Z. Eduard Shalsi, Ministër i Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, Z. Besart Kadia, Zëvendës Ministër i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Z. Sokol Dedja, Zëvendës Ministër i Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, Z. Nino Merola, Përfaqësues i AICS në Ballkanin Perëndimor; Znj. Alma Jani, Drejtuese e Zyrës së IOM në Shqipëri, përfaqësues të misioneve diplomatike dhe Institucione të Diasporës, si dhe sipërmarrës të diasporës shqiptare dhe investitorë italianë, të cilët ndanë përvojën për investimet e tyre në Sqhipëri.

Connect Albania u prezantua në kuadër të programi të Diasporës “Angazhimi i Diasporës Shqiptare në Zhvillimin Social dhe Ekonomik të Shqipërisë” i cili zbatohet nga IOM në Shqiëri – Organizata  e OKB për Migracionin – financohet prej AICS (Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim) dhe realizohet në bashkëpunim me Ministrin e Shtetit për Diasporën, Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme dhe Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë e nëpërmjet Agjensisë për Investimet Direkte në Shqipëri (AIDA).

*********************************************************************************************************************************************************************************************

Shqipëria ka pasur përherë një marrëdhënie të fortë me Italinë. Marrëdhëniet e shkëlqyera mes dy vendeve bazohen mbi themele të forta historike, kulturore e ekonomike dhe përforcohen nga prania në Itali e mbi 500 mijë qytetarëve me origjinë shqiptare. Kjo bashkësi, origjina e së cilës daton në shekullin XV, zhvillon një funksion thelbësor lidhjeje mes dy popujve.

Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim është e pranishme në Shqipëri prej vitit 1991. Ndërshkëmbimi tregtar me Italinë, sipas Institutit Shqiptar të Statistikave përfaqëson 36.2% të vëllimit të përgjithshëm të ndërshkëmbimeve të Shqiperise. Sipas te njejtit burim, në vitin 2019, 48% e eksporteve shqiptare kanë shkuar në Itali, prej nga ku kanë ardhur 25% e importeve. Në territorin shqiptar janë të pranishme mëse 700 sipërmarrje të vogla e të mesme italo-shqiptare, si edhe disa banka të rëndësishme italiane dhe grupe industriale të mesme e të mëdha.

Në vite qeveria shqiptare është angazhuar të krijojë një klimë të favorshme për sipërmarrjen, duke miratuar një seri reformash fiskale e legjislative të cilat, bashkë me marrëveshjet e shkëmbimit të lirë për hyrjen e produkteve shqiptare në tregjet kryesore të BE-së, synojnë të tërheqin investime potenciale e sipërmarrës, interesi i të cilëve ka ardhur në rritje në një seri të gjerë sektorësh si industria përpunuese, agroindustria, energjitë e rinovueshme, shëndetësia, turizmi e energjia etj. Në kuadrin e këtyre të fundit Shqipëria, pas Francës e Maltës, është një prej pak vendeve në Evropë që ka adoptuar teknologjinë “Blokchain” brenda një kornize krejtësisht të rregulluar e në përputhje me direktivat e BE-së në sektorin financiar. Sipas projektimesh në 10 vitet e ardhshme “inovacionet teknologjiike” të lidhura me përdorimin e kontratave informatike “smart contracts” e të Blockchain do të revolucionojnë gjithë sektorët e tregjet për sipërmarrjen.

Lidhjet e ngushta me tregun e BE-së, avantazhet e marrëveshjeve të tregtisë së lirë me BE-në, marrëveshja EFTA, anëtarësimi në CEFTA, stimujt e investimeve të ofruara nga qeveria shqiptare, çmimet konkurruese të tokës, kostot e ulëta të punës, skemat e mbështetjes financiare kombëtare dhe evropiane dhe politika e favorshme fiskale janë disa nga përparësitë ekonomike të Shqipërisë për investimet e huaja.

Sot mbi të gjitha, në kontekstin e krizës prej Covid-19 që po përjetojmë, për vendet e BE-së e Italinë në veçanti, Shqipëria përfaqëson një mundësi të vërtetë në gjeografinë ekonomike evropiane si derë hyrëse drejt tregut ballkanik dhe si vend ku kostot e punës janë konkurruese. Pandemia globale ka nxjerrë në pah cënueshmëri që kanë nevojë për një ndryshim perspektive në rimodulimin e modelit aktual të biznesit. Rimodulimi mund të prekë aktivitetet prodhuese, të cilat do synojnë drejt rajonalizimit.