Dhoma e Biznesit të Diasporës mori pjesë në konferencën Ballkanike për Dialogun në Biznes, 2020 e cila u zhvillua të enjten në Hagë. Gjatë kësaj konferencë u diskutua rreth zhvillimeve më të fundit ekonomike në vendet e Ballkanit në Shqipëri, Bosnje dhe Herzegovinë, Kosovë, Maqedoni e Veriut, Serbi dhe Greqi.…...