Datat e Aktivitetit do të prezantohen në varësi të situatës Covid-19 nga Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare!

Forumi i bizneseve do të organizohet në trajtën e një forumi 2-ditor ku do të ofrojë panele takime mes bizneseve Shqiptare dhe Diasporës, të tilla që të kenë interes për sektorin ku dëshirojnë të investojnë.