Mirësevjen!

Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare ju fton të bëheni pjesë e saj!

Qëllimi ynë është të mbështesim investitorët  dhe bizneset Start Up nga Diaspora, me ekspertizën, network-un dhe mjetet për të cilat ata kanë nevojë, në mënyrë që sipërmarrjet e tyre në Shqipëri të rezultojnë të sukseshme.


Dhoma e Biznesit të Diasporës do të ofrojë ndër të tjera shërbime si:

  • Orientim dhe lehtësim për sipërmarrjet e madhësive të ndryshme dhe Start Up
  • Këshillim në fusha të biznesit dhe mentorim
  • Njohuri si të bësh biznes dhe trajnime për ndërtimin dhe zhvillimin e kapaciteteve
  • Forume Ekonomike dhe takime B2B
  • Buletine dhe Newsletter periodik

Për më shumë informacion lidhur me Procedurën e Anëtarësimit ju lutem klikoni këtu

Procedurat e administrimit të anëtarësisë përfshijnë:

  • Regjistrim të Anëtarëve – plotësim i formularit me informacionin bazë të kompanisë, adresa, statusi legal, fusha e aktivitetit, dokumenta shoqërues të biznesit
  • Kategorizim i Anëtarëve – sipas madhësisë së biznesit dhe natyrës së tij
  • Kuota Anëtarësie dhe tarifë rregjistrimi – deri në Nëntor 2021 do të jenë 0 (zero)
  • Përfshirja e Anëtarëve dhe kujdesi ndaj interesave të tyre
  • Prezantim i skemave përfituese nga Anëtarësia