0694245555  Rr. Ibrahim Rugova nr. 5,Sky Tower 13/3, Tiranë, Shqipëri

Misioni & Vizioni

Misioni ynë

Misioni ynë është që të jemi organizatë udhëheqëse e avokatisë së biznesit që punon në bazat rregullatore, ekonomike, legjislative dhe qytetare në nivel shtetëror dhe ndërkombëtar për të qenë një forcë për qëndrueshmëri afatgjatë të angazhimit të Diasporës.

Vizioni ynë

Vizioni ynë është që të jemi zëri i Shqipërisë dhe komunitetit të biznesit në Diasporë dhe Shqipëri në drejtim të promovimit të zhvillimit strategjik dhe investimeve në Shqipëri.