0694245555  Rr. Ibrahim Rugova nr. 5,Sky Tower 13/3, Tiranë, Shqipëri

Mundësi Investimi

Dhoma e Biznesit të Diasporës fton të gjithë investitorët në Diasporë, por jo vetëm, të afrojnë potencialin e tyre sipërmarrës drejt tregut dhe ekonomisë shqiptare.
Shqipëria mund t’u ofrojë investitorëve të Diasporës mundësi të shumta për të zgjeruar sipërmarrjet e tyre.

 • Shqipëria është ekonomi vogël dhe bizneset e kanë më të lehtë të organizohen dhe mobilizohen
 • Punonjës të shkolluar, kualifikuar, njohës të disa gjuhëve të huaja dhe të motivuar
 • Akses të shpejtë ndaj tregjeve Ballkanike dhe europiane dhe liberalizim tregtar intensiv
 • Investime nëpërmjet Partneriteteve Publike – Private
 • Investime në sektorë me potenciale zhvillimi si: Energji e Rinovueshme, Turizëm dhe Agroturizëm, Bujqësi, Transport dhe Logjistikë, Shërbime të Teknologjisë së Informacionit, Industri të Përpunimit Aktiv
 • Proçedura të shpejta dhe të unifikuara nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB)
 • Regjistrimi i një biznesi me kosto më pak se 1 Euro dhe në vetëm 8 orë pune
 • Sistem on line për regjistrim dhe pagesa të taksave
 •  
 • E pozicionuar në qendër të korridoreve më të mëdha të Europës si në transportin tokësor edhe në transportin ajror dhe detar.
 • Mundësi për bashkëpunime të ngushta midis bizneseve.
 • Stabilitet makroekonomik
 • Kornizë ligjore në përputhje me direktivat e BE
 • Mundësi për të përfituar nga paketat incentivuese për përdorim të tokës dhe kapaciteteve industriale
 • Mundësi për të investuar në porte dhe turizmin bregdetar me potencial të lartë për zhvillim të mëtejshëm
 • Përdorimi i monedhave të ndryshme në transaksionet tregtare përveç
  monedhës vendase
 • Rritje ekonomike e mbështetur në bashkëpunimin midis sektorit publik
  dhe privat