Blog

Newsletter #1 – 17 Shkurt 2021

Programi Connect Albania, një Mekanizëm i Ri për të Investuar në Shqipëri është publikuar më 18 Dhjetor 2020. Idea e “Connect” bazohet në rolin qëndror të anëtarëve të Diasporës Shqiptare si Agjent Zhvillimi, të cilët do të ndërmjetësojnë dhe facilitojnë investimet e huaja direkte në Shqipëri për shembull do të vendosin kontakt, shoqërojnë dhe ndjekin investimet e huaja direkte nga shtetet e huaja në Shqipëri. Ky është programi i parë në Shqipëri që do të shërbejë në mënyrë të drejtpërdrejtë ndaj investitorëve
potencial nëpërmjet anëtarëve të Diasporës Shqiptare…