Blog

Newsletter 17

Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare, me mbështetjen teknike të Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës, ka krijuar një pyetësor për sipërmarrjet anëtare të Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare, ose sipërmarrje të tjera, për të studiuar sfidat e biznesit në Diasporë dhe Shqipëri, në kontekstin e krizës aktuale të shkaktuar nga COVId -19…