Blog

Newsletter #37

Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare marrëveshje me World Vision Albania – Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare ka firmosur një marrëveshje dypalëshe me World Vision Albania. Është kënaqësi për ne të bashkëpunojmë me World Vision Albania për mirërritjen dhe sigurinë e fëmijëve dhe familjeve shqiptare,”- tha Ardian Lekaj, Kryetar i Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare.