Blog

Newsletter #45

Kryetari i Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare z.Ardian Lekaj, mori pjesë në mbledhjen e radhës të zhvilluar nga Këshilli i Investimeve . Mbledhja kishte në fokus sfidat kryesore dhe rekomandimet për promovimin e investimeve në fushën e agro-përpunimit. Disa nga rekomandimet që z. Lekaj përmendi ishin certifikimi i produkteve për eksport ……

Post a comment