Blog

Newsletter 6

Dhoma e Biznesit të Diasporës shqiptare nis bashkëpunimin me Agjencinë Shqiptare për Zhvillimin e Investimeve (AIDA) dhe Agjencinë e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA). Sipas marrëveshjes së nënshkruar ditën e sotme dy agjencitë do të ofrojnë mbështetjen dhe konsulencë për shërbimet e reja që do të ofrohen pranë Dhomës së Biznesit të Diasporës shqiptare…