Newsletter Connect Albania

Newsletter #12 – 1 Nëntor 2021

Connect Albania vazhdon të rritet në angazhimin e komunitetit shqiptar jashtë vendit. Tani kemi 14 Agjentë Zhvillimi të certifikuar, të cilët janë një urë lidhëse midis vendeve të destinacioneve dhe…

Lexo më shumë

Newsletter #13 – 1 Dhjetor 2021

Në muajt e fundit Connect Albania ka angazhuar mbi 20 Agjentë Zhvillimi të certifikuar. Ato janë ura lidhëse midis vendeve të destinacioneve dhe vendit të origjinës për të lehtësuar investimet…

Lexo më shumë

Newsletter #11 – 9 Gusht 2021

Komuniteti shqiptar në diasporë po e konsideron mekanizmin e Connect Albania si një mundësi të mirë për të qenë të përfshirë në zhvillimin ekonomik të Shqipërisë. Agjantët e Zhvillimit janë…

Lexo më shumë

Newsletter #10 – 21 Korrik 2021

Connect Albania është duke e zgjeruar aktivitetin e saj në Itali me promovimin e projektit tek komunitetet e Diasporës Shqiptare dhe të sipërmarrësve të mundshëm. Numri i Agjentëve të Zhvillimit…

Lexo më shumë

Newsletter #9 – 30 Qershor 2021

Connect Albania po vazhdon me aktivitetet e saj me komunitetet e diasporës dhe kjo është reflektuar në një interes të shtuar nga individë prej Diasporës Shqiptare për tu bërë Agjentë…

Lexo më shumë

Newsletter #8 – 9 Qershor 2021

Connect Albania është bërë e njohur për një numër në rritje të anëtarëve të Diasporës Shqiptare dhe është kthyer në një temë diskutimi që ka ngjallur interes për të ndihmuar…

Lexo më shumë

Newsletter #7 – 25 Maj 2021

Connect Albania po pritet gjithnjë e më mirë nga komuniteti i Diasporës Shqiptare në Itali dhe kemi kënaqësinë të shpallim dy Agjente Zhvillimi të cilat sapo janë çertifikuar gjatë kësaj…

Lexo më shumë

Newsletter #6 – 6 Maj 2021

Connect Albania ka kënaqësinë të njoftojë se ka një rritje të numrit të individëve të cilët po aplikojnë për t’u bërë Agjentë të Interesuar të Zhvillimit. Z. Geri Cakoni dhe…

Lexo më shumë

Newsletter #5 – 16 Prill 2021

Jemi të lumtur që të ndajmë me ju dhe të prezantojme të parin Agjent të Interesuar të Zhvillimit të Connect Albania. Arbri Merkaj, anëtar i Diasporës Shqiptare që jeton në…

Lexo më shumë

Newsletter #4 – 2 Prill 2021

Ky numër i Newsletter është fokusuar në sektorin e bujqësisë dhe turizmit rural i cili përfaqëson një nga mundësitë më të mira që ofron ekonomia shqiptare për të bërë biznes.…

Lexo më shumë

Newsletter #3 – 19 Mars 2021

Duke filluar që nga ky numër i newsletter-it, përveç lajmeve të fundit, ne do të prezantojmë sipërmarrës të spikatur Italianë dhe të Diapsorës Shqiptare të cilët kanë investuar me sukses…

Lexo më shumë

Newsletter #2 – 05 Mars 2021

Ky është një numër i veçantë i Newsletter të Connect Albania, i cili synon të sjellë në mënyrë të thjeshtë dhe të qartë informacion në lidhje me kriteret si edhe…

Lexo më shumë

Newsletter #1 – 17 Shkurt 2021

Programi Connect Albania, një Mekanizëm i Ri për të Investuar në Shqipëri është publikuar më 18 Dhjetor 2020. Idea e “Connect” bazohet në rolin qëndror të anëtarëve të Diasporës Shqiptare…

Lexo më shumë