Blog

Njësia Connect Albania mirëpret stafin e ri

Në funksion të krijimit të mekanizmit Connect Albania, një mekanizëm inovativ për rritjen e investimeve që do të nisë së shpejti, sot ne mirëpritëm stafin e Njësisë Connect Albania, i cili është zhvilluar si pjesë e Programit IOM Albania ‘Angazhoni Diasporën Shqiptare në Zhvillimi Social dhe Ekonomik i Shqipërisë ‘. Kjo njësi është themeluar nën Dhomën e Biznesit të Diasporës Shqiptare (ADBC).

Në koordinim të ngushtë me ADBC, stafi i Njësisë Connect Albania do të marrë informacionin e plotë në lidhje me procedurat e Investimeve në Shqipëri, fushat prioritare të investimeve dhe do të lehtësojë dhe koordinojë të gjithë hapat dhe procedurat e investimeve të kërkuara nga “Agjentët e Zhvillimit, që vijnë nga komuniteti i Diasporës Shqiptare në Itali.

Kjo është një qasje inovative që do të përdoret për herë të parë në Shqipëri. Agjentët e Zhvillimit do të tërheqin diasporën dhe investimet e huaja nga Italia në Shqipëri dhe do të shërbejnë si ndërmjetës / ura midis Njësisë së Lidhjes dhe investitorëve / bizneseve të mundshëm nga Italia në Shqipëri.

Programi i Diasporës zbatohet nga Organizata Ndërkombëtare për Migracionin, Agjencia e OKB për Migracionin, financohet nga Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim (AICS), në koordinim me Ministrin e Shtetit për
Diasporën, Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ministrinë e Financës dhe Ekonomisë përmes Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve (AIDA).