Blog

Përse të Antarësohesh

Përse të Anëtarësohesh?

Anëtarësimi pranë Dhomës së Biznesit të Diasporës ofron mundësinë për të qenë pjesë e një rrjeti të gjerë biznesesh shqiptare brenda dhe jashtë vendit. Fokusi i Dhomës së Biznesit të…

Lexo më shumë

Lobimi

Dhomës së Biznesit të Diasporës, lobon me sukses në emër të anëtarëve të saj dhe mbështetet tek Qeverisë Shqiptare, Ministri i Shtetit për Diasporën, Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës,…

Lexo më shumë

Networking

Dhomës së Biznesit të Diasporës siguron ndërveprim, bashkëpunim, tregje apo kontakte të shumta biznesi në Diasporë, duke krijuar një rrjetëzim efektiv dhe parnteritete të sigurta, të besueshme për të gjithë…

Lexo më shumë

Zhvillimi i Biznesit

Dhomës së Biznesit të Diasporës, është e angazhuar të mbështesë cilindo biznes që dëshiron të krijojë rritje ekonomike në Shqipëri, duke përfshirë investimet e Diasporës në Shqipëri dhe bizneset shqiptare…

Lexo më shumë

Anëtarësimi

Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare, është një organizatë multi-sektoriale që pranon anëtarë pa kufizime në drejtim të sektorit të biznesit, ku operojnë. Anëtarët e Dhomës së Biznesit të Diasporës…

Lexo më shumë

Përfitimet e anëtarësimit

Përfitimi nga të gjitha shërbimet që ofron Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare, Kontakte të vazhdueshme përmes postës elektronike mbi përditësimet ligjore, ekonomike por dhe me përditësimet e njoftimeve të…

Lexo më shumë