Blog

Portet Detare

Shqipëria, me rreth 440 km vijë bregdetare, ka kushte të favorshme natyrore dhe burime reale për zhvillimin e të gjitha aktiviteteve, transportit, turizmit, peshkimit, me të gjitha zonat bregdetare të pellgut të Adriatikut dhe më gjerë.

Transporti dhe portet detare janë sektorët kryesorë jo vetëm të zhvillimit të sistemit të transportit, por edhe të zhvillimit ekonomik të vendit, dhe veçanërisht të industrisë së turizmit.

Shqipëria ka katër porte kryesore në Durrës, Vlorë, Sarandë dhe Shëngjin. Dy portet e tjera, Porto Romano dhe Petrolifera shërbejnë kryesisht për transportin e nënprodukteve të naftës dhe gazit.