Blog

Produktet Kryesore Turistike

Produktet Kryesore Turistike

Bregdet Natyrë, Ekoturizëm, Rural Kulturë dhe Trashëgimi Produkte dytësore
Plazh (rërë dhe det) Turizmi i Aventurës Museume Lloje të tjera të turizmit
Plazh – miks Ekstreme dhe joesktreme Aktivitete Shëndet (Spa ect)
Plazh – rurale Eko – turizëm UNESCO sites Wellness
  Mjedis Rural Festivale Sport dimëror
  Agro-turizëm Art Kamping
  Trashëgimia rurale Histori  
  Aktivitetet kulturore Arkitekturë  
  Turizëm Malor