Përse të anëtarësohesh

Anëtarësimi pranë Dhomës së Biznesit të Diasporës ofron mundësinë për të qenë pjesë e një rrjeti të gjerë biznesesh shqiptare brenda dhe jashtë vendit.
Fokusi i Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare, është tek krijimi i stimujve të zhvillimit ekonomik, për Shqipërine dhe shqiptarët, duke mundësuar investime në Shqipëri apo tregje të reja për bizneset shqiptare në të gjithë botën, duke ofruar partneritete ekonomike dhe tregtare midis tyre.
Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare, u ofron bizneseve dhe investitorëve mbshtetje për politika efektive mbi biznesin, të fokusuar, por pa përjashtuar sektorë të tjerë, në: Bujqësi, Turizëm dhe Agri-turizëm, Manifaktura, Energji-Miniera, Transporti dhe Infrastruktura.
Ky rrjet do të mundësojë bashkëpunimin midis bizneseve dhe sipërmarrjeve shqiptare të ngritura në Shqipëri dhe Diasporë dhe do të nxisë investimet, partneritetet ekonomike dhe tregtare midis palëve.
Dhoma e Biznesit të Diasporës është një strukturë e re, krijuar me qëllimin për të asistuar dhe mbështetur sipërmarrësit shqiptar nga Diaspora, të cilët dëshirojnë të investojnë në vendlindjen e tyre. Ekspertët e Dhomës së Biznesit të Diasporës do të asistojnë në mënyrë individuale secilin investitor, për procedurat juridike dhe financiare në mënyrë që të lehtësojnë procesin e investimit të tyre në Shqipëri.

Lobimi

Dhomës së Biznesit të Diasporës, lobon me sukses në emër të anëtarëve të saj me Qeverinë Shqiptare, pasi mbështetet tek Ministria e Shtetit për Diasporën, nëpërmjet Fondit Shqiptar të Zhvillimit për Diasporën dhe objektivat e përbashkëta në nxitjen e investimeve të Diasporës.
Njëkohësisht kordinon objektivat me të gjitha institucionet e krijuara për të mbuluar 3600 fushat që prekin Diasporën Shqiptare, siç janë: Agjensia Kombëtare për Diasporën, Fondi Shqiptar i Zhvillimit të Diasporës, Qendra e Botimeve për Diasporën, Qendra e Studimeve për Arbëreshët, Gazeta e Diasporës, Minisitria e Jashtme, Ministria e Sipërmarrjes etj.
Bashkëvepron dhe lobon me kontribues të tjerë serioz në fushën e biznesit, si dhe merr pjesë në diskutime me dy përfaqësues, tek Këshillit Investimeve dhe Këshilli Kordinues i Diasporës, duke ofruar kështu një “zë” të fortë në mbrojtjen e interesave të anëtarëve të saj dhe të komunitetit të biznesit shqiptar në përgjithësi. Synimi i Dhomës së Biznesit të Diasporës, është të ofrojë një “mik” për tëgjithë inevstitorët shqiptarë, duke i angazhuar të gjithë nën një rrjet të vetëm për Diasporën Shqiptare, po aq sa të ofrojë një platformë informacioni ekonomik, për vizitorët ndërkombëtare apo vendas, platformë e cila derivon pas kërkimeve të tregut, bashkëveprimit me biznesin, apo mes diskutimesh të përbashkëta në forumet dhe aktivitete që organizohen sipas një kalendari të mirë-përcaktuar. Në këtë mënyrë ofrohet një analizë reale e tregut, me oportunitetet që ofron vendin apo mundësitë për përmirësim e zhvillim, me qëllim ndërtimin e një klime më të mirë biznesi dhe rritjen e stimujve për investitorët e Diasporës në Shqipëri.

Networking

Dhomës së Biznesit të Diasporës siguron ndërveprim, bashkëpunim, tregje apo kontakte të shumta biznesi në Diasporë, duke krijuar një rrjetëzim efektiv dhe parnteritete të sigurta, të besueshme për të gjithë anëtarët e saj.
Në saj të këtij rrjeti shumë të madh, 1.6 milion shqiptarë të deklaruar , ofron gjithashtu informacione të sigurta dhe shembuj konkret për praktikat më të mira të biznesit në vend.
Dhomës së Biznesit të Diasporës është e angazhuar të promovojë biznesin e anëtarëve të saj nëpërmjet platformave digjitale, apo gjatë aktiviteteve të ndryshme që krijojnë kontakte mes tyre.

Zhvillimi i Biznesi

Dhomës së Biznesit të Diasporës, është e angazhuar të mbështesë cilindo biznes që dëshiron të krijojë rritje ekonomike në Shqipëri, duke përfshirë investimet e Diasporës në Shqipëri dhe bizneset shqiptare që dëshirojnë të zgjerojnë aktivitetin e tyre në tregje të reja.
Në kuadër të bashkëpunimeve të krijuara mes AIDA, ADISA, IOM Albania – Connect Albania e memorandume me Dhoma të tjera biznesi, ndjek individualisht çdo biznes që përqaset, me ekspertizë të lartë ligjore, ekonomike, strategjike, komunikimi etj., duke ofruar kështu mundësinë per anëtarët e saj të zhvillojnë bizneset e tyre. Po ashtu falë rrjetit të gjerë mundëson prezantimin mes bizneseve anëtare duke përfituar nga pjesëmarrja e tyre në forume biznesi, takime me drejtuesit e institucioneve, aktivitete të ndryshme biznesi, takime B2B në Shqipëri dhe jashtë saj.

KLIKO PER TE PARE KALENDARIN E EVENTEVE

Anëtarësimi

Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare, është një organizatë multi-sektoriale që pranon anëtarë pa kufizime në drejtim të sektorit të biznesit, ku operojnë.

Anëtarët e Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare do të përjashtohen nga pagesa e kuotës së anëtarësimit, deri në datën 12 Nëntor 2021, si lehtësim për nxitjen e anëtarësimeve pranë Dhomës së Biznesit të Diasporës.
Pas përfundimit të afatit të sipërpërmendur, të gjithë anëtarët e regjistruar pranë Dhomës së Biznesit të Diasporës, do tëduhet te përmbushin detyrimet e tyre financiare si me poshte:

Kuotat e anëtarësisë ndahen në kategori:

 • Kuotat e anëtarësisë për subjektet tregtare, persona juridikë, që punësojnë një numër prej 1-49 punonjësish, është 250 EUR
 • Kuotat e anëtarësisë për subjektet tregtare, persona juridikë, që punësojnë një numër prej 50 – 249 punonjësish është 500 EUR
 • Kuotat e anëtarësisë për subjektet tregtare, persona juridikë, që punësojnë një numër prej 250, ose një numër më të lartë punonjësish është 750 EUR
 • Kuota e anëtarësisë për organizatat jofitimprurëse të organizuara në forma të ndryshme, si shoqata, fondacione, qendra, është 250 EUR.
 • Anëtari i ri i Dhomës detyrohet të paguajë gjithashtu një tarifë regjistrimi prej 150 EUR. Tarifa e regjistrimit paguhet vetëm një herë dhe është e pakthyeshme.

Përfitimet e anëtarësimit

 • Përfitimi nga të gjitha shërbimet që ofron Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare
 • Kontakte të vazhdueshme përmes postës elektronike mbi përditësimet ligjore, ekonomike por dhe me përditësimet e njoftimeve të tregut
 • Akses mes anëtarëve të tjerë të Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare, apo të institucioneve të tjera me të cilat Dhoma ka marrë
 • Organizimi i aktiviteteve me rëndësi për biznesin dhe akses në të gjitha këto aktivitete
 • Lobimi në rast të interesit të madh ekonomik të vendit
 • Certifikatë anëtarësimi
 • Pjesëmarrje në forume të ndryshme me tematike sipas nevojave të bizneseve anëtare
 • Bashkëpunime në projekte të ndryshme, brenda Shqipërisë dhe Cross Boarding
 • Reklamimin e logos së kompanisë tuaj në web-faqen e Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare.