Blog

Publikohet Periodiku i parë për vitin 2020 Diaspora Shqiptare

Analiza & Studime

Ky botim vjen si produkt i Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës, i cili publikohet çdo gjashtë muaj. “Periodik 1/2020 Diaspora Shqiptare” përbëhet nga studime, raporte, artikuj dhe opionione, kryesisht falë kontributit të studiuesve e shkencëtarëve shqiptarë në Diasporë dhe Shqipëri.

Tematika e përgjithshme e këtij Periodiku përmban raporte, analiza dhe studime, të cilat janë kryer nga institucione shqiptare dhe ndërkombëtare me veprimtari brenda dhe jashtë vendit dhe me në fokus migracionin shqiptar ndër vite. Gjithashtu, Periodiku është i fokusuar në vepra akademike dhe shkencore me të njëjtën temë.