Sektorët / Investimet Strategjike


Menaxherët dhe sipërmarrësit më të suksesshëm besojnë se nëse dikush është në gjendje të njohë sektorët kryesorë që janë vendi i duhur për të investuar dhe, nëse studion me kujdes kushtet e tregut të një vendi, ata do të kenë sukses në çdo vend ku do të investojnë. Më poshtë ne kemi renditur disa nga sektorët kryesorë për anëtarët e Diasporës Shqiptare, dhe investitorë të tjerë të huaj:

Nënsektorët strategjikë

Sektorë të tjerë të rëndësishëm