INCENTIVAT PËR TEDA-t (Zonat e Teknologjisë dhe Zhvillimit Ekonomik)

Hyrja dhe dalja e mallrave në/nga zona, formalitetet dhe procedurat bëhen sipas dispozitave të Kodit Doganor; Zhvilluesit ose përdoruesit që investojnë në zonë brenda 3 (tre) viteve nga fillimi i…

Lexo më shumë

ZONA E KOPLIKUT, MALËSI E MADHE, SHKODËR

Kopliku është qendra administrative e zonës së Malësisë së Madhe, me vendodhje në veriperëndim të Shqipërisë, në afërsi të qytetit të Shkodrës. Është e rrethuar nga Liqeni i Shkodrës duke…

Lexo më shumë

ZONA E SPITALLËS, DURRËS

Është shpallur Zonë e zhvillimit ekonomik dhe Teknologjik(TEDA). Ndodhet në veri të Qarkut të Durrësit. Hapësira prej 199.7 ha i përket Zonës Kadastrale No. 8517 Durrës.

Lexo më shumë