0694245555  Rr. Ibrahim Rugova nr. 5,Sky Tower 13/3, Tiranë, Shqipëri

Teda

TEDA

ZONA E SPITALLËS, DURRËS

Është shpallur Zonë e zhvillimit ekonomik dhe Teknologjik(TEDA). Ndodhet në veri të Qarkut të Durrësit. Hapësira prej 199.7 ha i përket Zonës Kadastrale No.

Read More »