Rreth Nesh

Rreth Nesh

Themeluar në Nëntor 2019, Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare,

si një organizatë e pavarur dhe jo-fitimprurëse, ka si mision mbështetjen e investitorëve të Diasporës, që dëshirojnë të krijojnë apo të zgjerojnë biznese në Shqipëri. Anëtarësimi pranë Dhomës së Biznesit ofron mundësinë për të qenë pjesë e një rrjeti të gjerë biznesesh në Shqipëri dhe Diasporë. Themeluar nga një grup biznesmenësh të njohur shqiptarë në Diasporë dhe Shqipëri, nën asistencën e Fondit Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës, Dhoma e Biznesit të Diasporës synon të shndërrohet në një platformë të projektuar për të sjellë më afër partnerët potencialë në biznes, informacionin dhe idetë si dhe të stimulojë investimet nga Diaspora Shqiptare.