Blog

Transporti dhe Infrastruktura

Transporti Rrugor

Rrjeti rrugor i Shqipërisë, përfshirë rrugët kryesore ndërurbane, rrugët interurbane dhe sekondare urbane, përbëhet prej afro 18,600 km. Në lidhje me infrastrukturën rrugore, gjatë 10 viteve të fundit, Shqipëria ka…

Lexo më shumë

Portet Detare

Shqipëria, me rreth 440 km vijë bregdetare, ka kushte të favorshme natyrore dhe burime reale për zhvillimin e të gjitha aktiviteteve, transportit, turizmit, peshkimit, me të gjitha zonat bregdetare të…

Lexo më shumë

Aeroportet

Aeroporti Nënë Tereza (më para: Aeroporti i Rinasit) në Rinas është aeroporti i kryeqytetit dhe njëkohësisht i vetmi aeroport ndërkombëtar i Shqipërisë për fluturime civile. Nga Rinasi fluturojnë disa avionë të shoqërive të fluturimit drejt destinacioneve…

Lexo më shumë

Rregullat dhe Procedurat për Biznes

Sektori i Transportit dhe Infrastrukturës, Procedurat dhe hapat qe duhen ndjekur ne institucionet perkatese. Informacioni eshte perpunuar ne bashkepunim me ADISA ...

Lexo më shumë