Turizmi është një nga sektorët më të rëndësishëm dhe gjeneron sasi të konsiderueshme të të ardhurave në buxhetin e shtetit, buxhetin sipërmarrës dhe atë familjar. Sipas Raportit të Impaktit Ekonomik të Udhëtimit dhe Turizmit 2018, të Këshillit Botëror të Udhëtimit dhe Turizmit (WTTC), duke përfshirë efektet indirekte multiplikative, kontributi total i Turizmit është thuajse trefish më i lartë prej 3.47 bln$, duke përbërë rreth 26.2% të PBB-së, duke e pozicionuar këtë sektor si një ndër kontribuesit kryesor në zhvillimin ekonomik.

Sipas të dhënave të bëra publike në bilancin e pagesave nga BSH, të ardhurat që ekonomia përfitoi nga turizmi në 2018 u rritën me gati 9%, nga 1.7 miliardë Euro në 1.85 miliardë Euro. Vlera e shtuar e këtij sektori është me rëndësi ekonomike dhe strategjike për vendin, pasi për çdo 1 lekë të investuar, krijohen 3 lekë me vlerë të shtuar dhe për çdo 1 të punësuar në këtë sektor, krijohen 3 vende të reja pune.

Referuar punësimit, aktualisht sektori i turizmit punëson rreth 7.7% të forcës totale të punës në Shqipëri, ndërsa deri në vitin 2028 parashikohet të rritet në 8.8%. Referuar të njëjtit raport të Këshillit Botëror të Udhëtimit dhe Turizmit (WTTC), investimet në këtë sektor zënë 7.5% të të gjitha investimeve në vend, ndërsa deri në vitin 2028 parashikohet të rriten në 8.2%.

turizmi

Pse Shqipëria?

 • Diversitet i natyrës brenda një territori të vogël
 • Klimë e mirë, faktor që e shndërron vendin në një destinacion turistik përgjatë të gjithë vitit
 • Popullsi e re dhe dinamike me njohuri të shkëlqyera në gjuhë të huaja
 • Kosto Operacionale relativisht të ulta
 • Mundësi për ndërtimin e Resorteve Turistike dhe Yacht Marinas në disa zona të bregdetit si: Kakome, Orikum, Gjiri i Lalzit, Narta, etj
 • INCENTIVAT FISKALE:

  • TVSH e reduktuar prej 6% për objektet akomoduese turistike;
  • TVSH-ja e reduktuar prej 6% zbatohet për çdo furnizim të shërbimeve të ofruara në “Hotel / Resort me 5 yje” me status të veçantë;
  • Strukturat akomoduese si “Hotele me katër dhe pesë yje, me status të veçantë” dhe mbajtësit e një marke tregtare të njohur dhe regjistruar ndërkombëtarisht përjashtohen nga tatimi mbi fitimin për një periudhë 10 vjeçare, duke filluar nga fillimi i veprimtarisë, por jo më vonë se 3 vjet nga marrja e statusit të veçantë. Ky përjashtim jepet për hotelet “katër dhe pesë yje”, deri në dhjetor 2024;
  • Përjashtimi nga tatimi i ndikimit në infrastrukturë për objektet e akomodimit “Hotele me pesë yje, me status të veçantë”, mbajtës të një marke tregtare të njohur dhe regjistruar ndërkombëtarisht;
  • Përjashtimi nga taksa e ndërtimit për objektet e akomodimit “Hotele me pesë yje”, me status të veçantë”, mbajtës të markës tregtare të njohur dhe regjistruar ndërkombëtarisht.

Produktet Kryesore Turistike

Bregdet Natyrë, Ekoturizëm, Rural Kulturë dhe Trashëgimi Produkte dytësore
Plazh (rërë dhe det) Turizmi i Aventurës Museume Lloje të tjera të turizmit
Plazh – miks Ekstreme dhe joesktreme Aktivitete Shëndet (Spa ect)
Plazh – rurale Eko – turizëm UNESCO sites Wellness
  Mjedis Rural Festivale Sport dimëror
  Agro-turizëm Art Kamping
  Trashëgimia rurale Histori  
  Aktivitetet kulturore Arkitekturë  
  Turizëm Malor  

Produkte me Interes të veçantë

City Break Alpinizëm
Agro turizëm Sporte Uji
MICE Peshkim/Gjueti
Festivale religjose Parashutim

Agro-turizmi

Agro-turizmi si një nënsektor, është gjithashtu një pikë e fortë e ekonomisë, duke synuar jo vetëm zhvillimin e ekonomisë lokale, por edhe mirëpritjen e turistëve, me interesin e shtuar për të njohur Shqipërinë dhe për të shijuar produktet tipike të zonës.

 • INCENTIVAT FISKALE:

  • TVSH e reduktuar prej 6% për objektet akomoduese të çertifikuara si ‘subjekte agro-turizmi’. Një nga kriteret kryesore për çertifikimin si ‘subjekt agro-turizmi’ është se duhet të kenë kapacitete akomodimi nga 6-30 dhoma;
  • Tatim mbi fitimin i reduktuar prej 5%;
  • Përjashtimi nga tatimi i ndikimit në infrastrukturë.
  • Përjashtimi nga tatimi i ndikimit në infrastrukturë.
  Sektorët Strategjikë