Vizioni

Dhoma e Biznesit të Diasporës është udhëheqëse për nxitjen e mundësive të reja të biznesit të Diasporës në Shqipëri.