Blog

Dhoma e Biznesit të Diasporës online me anëtarët dhe përfaqësues të biznesit

Dhoma e Biznesit të Diasporës realizoi një takim online për të ndarë me aktorë të ndryshëm të biznesit shqiptar problemet e ngritura si pasojë e pandemisë Covid 19. Të pranishëm në këtë takim ishin edhe zv. Ministrja e Turizmit dhe Mjedisit Ornela Cuci dhe zv.drejtori i DPSHTRR, Endri Haxhi.

Kryetari i Dhomës së Biznesit të Diasporës bëri një prezantim të punës së deritanishme të dhomës si dhe paraqiti strategjinë për mbështetjen e bizneseve shqiptare. Gjithashtu kryetari i Dhomës së Biznesit të Diasporës risolli në vëmendje hartimin e disa paketave lehtësuese për turizmin, i cili është edhe një nga shtyllat kryesore të ekonomisë shqiptare.

Ndërsa theksoi se edhe në bujqësi ku punon shumica e popullsisë duhen ndërmarrë masa afatshkurtra si psh blerja e stoqeve të prodhuara nga fermerët, kredi pa interes për ta etj. Si dhe të zhvillohet me tej strategjia: Albania the Gateway to Balkan, ndërsa zv. Ministrja Cuci u ndal te masat që po merren për t’i ardhur në ndihmë biznesi të vogel dhe të mesëm në sektorin e turizmit. Zv.drejtori i DPSHTRR Endri Haxhi prezantoi zhvillimet e deritanishme në sektorin e Transportit.