Rreth Nesh

Dhoma e Biznesit të Diasporës

Dhoma e Biznesit të Diasporës, regjistruar me vendim nr 6378, në datë 12 Nëntor 2019, pranë Gjykatës së Rrethit Tiranë, është e para strukturë e këtij lloji në shërbim të bizneseve të Diasporës. Si një organizatë e pavarur, jo-fitimprurëse, jemi të përkushtuar të mbështesim dhe të nxisim bizneset e të gjitha madhësive për të maksimizuar potencialin e tyre në Shqipëri. Dhoma e Biznesit të Diasporës është një mundësi reale për mbështetjen e investitorëve të Diasporës, që dëshirojnë të krijojnë apo të zgjerojnë biznese te tyre në atdhe.

Anëtarësimi pranë Dhomës së Biznesit të Diasporës ju ofron mundësinë për të qenë pjesë e një rrjeti të gjerë biznesesh shqiptare brenda dhe jashtë vendit. Ky rrjet do të mundësojë bashkëpunimin midis bizneseve dhe sipërmarrjeve shqiptare të ngritura  në Shqipëri dhe Diasporë, i cili ka për synim të nxisë investimet, partneritetet ekonomike dhe tregtare midis tyre