0694245555  Rr. Ibrahim Rugova nr. 5,Sky Tower 13/3, Tiranë, Shqipëri

Sponsorizime / Donacione

Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare është një organizatë e promovimit dhe zhvillimit të biznesit, e cila përpiqet të nxisë dhe mbështet tregtinë e shqiptarëve të arritur dhe atyre me potencial dhe dëshirë të lartë drejt suksesit. Për shkak të shtrirjes së gjerë në të gjithë botën, përbën interes  dhe akses nga shumë biznese në shtete të ndryshme. Ndaj për të mundësuar shërbimet cilësore që Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare ofron, si dhe për të organizuar projekte me interes për biznesin, hapësira të ndryshme publicitare në platformat digjitale të Dhomës, ofrohen me çmim simbolik.

Po ashtu në çdo aktivitet sipas kalendarit, pranojmë donacione që do të shërbejnë për mirëfunksionin e këtyre aktiviteteve apo për të qenë pranë biznesit në ngjarjeve të ndryshme, për të cilat nevojitet mbështetja e Dhomë e Biznesit të Diasporës Shqiptare.
Ne do të paraqesim në këtë sektorë, të gjitha donacionet dhe mbështetje që kanë qëllim humanitar apo të gjitha aktivitetet që mundësohen me mbështetjen e donatorëve.

Për më shumë detaje mbi këto procese, kontaktoni [email protected]