Blog

Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare takim me Këshilltaren për Çështjet Ekonomike pranë Ambasadës së Mbretërisë së Vendeve të Ulta në Tiranë

Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare ditën e sotme zhvilloi një takim me Dr. Aida Lahi, Këshilltare për Çështjet Ekonomike pranë Ambasadës së Mbretërisë së Vendeve të Ulta në Tiranë. Në takim morën pjesë Z. Ardian Lekaj, Kryetar i DHBD, Z. Durim Tabaku, Drejtor Ekzekutiv dhe Znj. Elisabeta Katiaj, Kryetare e Unionit të Sipërmarrësve të Rinj. Në takim u trajtuan çështje të bashkëpunimit midis DHBD dhe Ambasadës Holandeze nëpërmjet projekteve në fushën e rritjes së transparencës dhe luftës kundër korrupsionit në marrëdhëniet mes sektorit privat dhe institucioneve publike,  përmirësimi i klimës së biznesit si edhe krijimin e mundësive të zhvillimit profesional të të rinjve shqiptarë.

Post a comment