Blog

Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare zhvilloi Mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Anëtarëve për vitin 2021

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Anëtarëve është një prej aktiviteteve më të rëndësishme staturore vjetore që organizon Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare.

Ky aktivitet shënon një përparim në konsolidimin e strukturave dhe efiçencës së tyre drejt funksionimit të DHBD si një organizatë kontribuese dinamike në mbështetjen e sipërmarrjes mbarëshqiptare.

Asambleja e Përgjithshme që përbëhej kryesisht nga anëtarët themelues të saj miratoi unanimisht aktivitetin ekonomik vjetor, zbatimin e projekteve të fituara deri me tani nga DHBD me mbështetjen e IOM dhe Ministrisë së Kultures, miratoi ne parim projekte e depozituara ne proces perzgjedhje si edhe krijimin e Këshillit të Ekspertëve të Kryesisë.

 

Post a comment