Blog

Diaspora Dhe Pagesat

“Diaspora dhe Pagesat” është botimi i dytë i Bankës së Shqipërisë. Në këtë botim të dytë vjetor, dedikuar Diasporës dhe Emigrimit si dhe indikatorëve ekonomikë të tyre,  vlerësimet e Bankës së Shqipërisë janë fokusuar në risitë e sistemeve të pagesave dhe në mbështetjen që ato japin në thithjen dhe përdorimin me efikasitet të shtuar të dërgesave valutore nga emigracioni dhe diaspora.

Remitancat Revista

Për më shumë klikoni këtu ►►►