Blog

Networking

Dhomës së Biznesit të Diasporës siguron ndërveprim, bashkëpunim, tregje apo kontakte të shumta biznesi në Diasporë, duke krijuar një rrjetëzim efektiv dhe parnteritete të sigurta, të besueshme për të gjithë anëtarët e saj.

Në saj të këtij rrjeti shumë të madh, 1.6 milion shqiptarë të deklaruar , ofron gjithashtu informacione të sigurta dhe shembuj konkret për praktikat më të mira të biznesit në vend.

Dhomës së Biznesit të Diasporës është e angazhuar të promovojë biznesin e anëtarëve të saj nëpërmjet platformave digjitale, apo gjatë aktiviteteve të ndryshme që krijojnë kontakte mes tyre.