Blog

Newsletter 10

Sot COVID-19 ose koronavirus është shndërruar në kniefjalën e ditës në çdo vend të botës. Dhe nuk dshtë çudi që të gjithë janë të përqëndruar tek kjo temë dhe kanë Iënd pas dore tema të tjera që janë cfeçizive për realitetin ekonornik, shoqdror e politik të Europës dhe të botës, siç është Brexit, situata në Iranflrak, refugjatët sinand, konflikti në kurfrin Turko-Grek për të përmendur disa…