Blog

Newsletter 20

Procesi i fiskalizimit, do të shtrijë efektet për bizneset me të ardhura vjetore mbi 8 milionë lekë, nga shtatori i këtij viti. Për ato subjekte me të ardhura vjetore mbi 2 milionë lekë, efektet e këtij ligji fillojnë nga 1 janari 2021. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve informon tatimpaguesit që operojnë në fushën e Teknologjisë së Informacionit, se në kuadër të…