Blog

Newsletter 24

Ekonomia shqiptare është e përqëndruar kryesisht në aktivitetin tregtar, dicka që vihet re edhe në ndërmarrjet e regjistruara gjatë vitit 2019. Sipas raportit të publikuar nga Instituti i Statistikave (INSTAT) mbi regjistrin e ndërmarrjeve gjatë vitit 2019, aktiviteti ekonomik tregtar mbizotëron ndaj aktiviteteve të tjera, me 30.6%.
..