Blog

Newsletter #38

Takim me “Sektorin e Turizmit” – Turizmi është një nga sektorët kryesorë në vend, që mundëson rritje ekonomike me efekt të lartë tek shumë aktorë të tregut dhe gjeneron sasi të konsiderueshme të të ardhurave në buxhetin e shtetit, buxhetin sipërmarrës dhe atë familjar. Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare zhvilloi “Takimi me Sektorin Turizmit”, si pjesë e bashkëpunimit dhe nxitjes së oportuniteteve për biznesin vendas dhe partneritet me Diasporën.