Blog

Newsletter #48

PROJEKTLIGJ “PËR MBËSHTETJEN DHE ZHVILLIMIN E
STARTUP-EVE INOVATIVE”

Qëllimi i këtij projektligji është krijimi i një kuadri rregullator dhe institucional të favorshëm për krijimin dhe zhvillimin e “Startup-eve Inovative” në fushën e teknologjisë dhe inovacionit, për nxitjen e kërkimit, realizimit dhe përdorimit të ideve, modeleve, produkteve dhe proceseve të reja, të cilat sjellin risi në çdo fushë të ekonomisë.

Post a comment