Blog

Newsletter 7

Shqipëria synon të shndërrohet në një nga vendet me potencialin më të lartë për të bërë biznes. Me një pozicion gjeografik të favorshëm, me burime të shumta natyrore, me një krah të lirë pune, me mundësi të mëdha në sektorin e inovacionit dhe teknologjisë qëllimi kryesor është të jetë ndër vendet më të mira në rajon për të investuar…