Blog

Nga bima te vaji ! AIC në terren nga 18 deri në 20 qershor

Faza e dytë e Projektit “Angazhimi i diasporës në transferimin e njohurive bujqësore në Shqipëri”, financuar nga IOM, do të zhvillohet në terren. Eksperti i Shoqatës Italiane të Prodhuesve, Salvatore Armentano, i cili do të ofrojë përvojën e tij dhe një trajnim në terren që do të zhvillohet në Tiranë dhe Vlorë nga 18 deri në 20 Qershor dhe do të përqendrohet në kultivimin e ullirit. Kompanive shqiptare që marrin pjesë në trajnim do t’u tregohet procesi i kujdesit për bimët, nga mbjellja e tyre deri në pjekurinë e plotë të ullinjve dhe shndërrimi më pas në vaj ulliri ekstra të virgjër. Bizneset bujqësore që janë anëtarë të AIC që i dedikohen këtij produkti kryesor të dietës mesdhetare kanë arritur nivel të lartë përsosmërie në disa rajone të Italisë Jugore dhe Qendrore.

Salvatore Armentano është agronom dhe sipërmarrës bujqësor që jeton në Civita, një komunë e pakicës gjuhësore arbëreshe në Kalabri. Ai zgjodhi këtë rrugë karriere në një moshë shumë të re, duke u diplomuar në bujqësi dhe më vonë mori një diplomë në Shkencat Bujqësore në Universitetin e Bolonjës. Gjithashtu në Bolonjë ai fitoi kualifikimin e Teknikut të Kontrollit të Cilësisë në sektorin e pemëve dhe perimeve dhe u trajnua në fushën e sigurisë në vendin e punës. Më pas kryen një aktivitet të gjerë këshillimor agronomik dhe financiar për fermat kalabreze, ku jep mësim edhe në lëndën Edukimit Mjedisor në shkollat e mesme. Armentano ka qenë i përfshirë në hartimin dhe koordinimin e projekteve të ndryshme të Rajonit të Kalabrisë duke përdorur fonde evropiane për bujqësinë dhe në monitorimin e fermave të ullirit dhe fabrikave të prodhimit të vajit të ullirit në Kalabri. Ai ka punuar për më shumë se dhjetë vjet në AIC, ku merret me asistencë për fermat e bashkuara dhe komunat për masa strukturore dhe ndihmë të komunitetit. Ndjek veçanërisht zonën e Pollino dhe Piana di Sibari, ku përqendrimi i komuniteteve të pakicës gjuhësore arbëreshe dhe ndërmarrjeve bujqësore të drejtuara nga arbëreshët është më i madhi. Salvatore është shumë i lidhur me origjinën e tij dhe u angazhua në këtë projekt shkëmbimi të njohurive Itali-Shqipëri edhe për këtë arsye.

Në ditët në vijim do t’ju informojmë më shumë me pamje filmike dhe fotografike për trajnimet e organizuara në plantacione ulliri dhe fabrikat e prodhimit të vajit të ullirit në Shqipëri.

Post a comment