Blog

Ngritja e kapaciteteve të Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare në bashkëpunim me GIZ Shqipëri

Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare është duke bashkëpunuar me Organizatën Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ) në kuadër të ngritjes së kapaciteteve të saj kryesisht në dy drejtime kryesore: marketingu digjital dhe organizimi institucional.