Blog

Përfundon programi për angazhimin e Diasporës shqiptare, “dyert mbeten të hapura”

Me një moto shumë domethënëse, “Dyer të hapura për Diasporën” që lë të kuptohet se programe të tjera do të vazhdojnë të mbështesin Diasporën shqiptare IOM Albania ka mbyllur ditën e djeshme programin 4 vjeçar në Shqipëri. Eventi final i programit “Angazhimi i Diasporës shqiptare në zhvillimin social dhe ekonomik të Shqipërisë” shërbeu për të ndarë arritjet dhe praktikat më të mira si dhe për të hapur rrugën për angazhim të mëtejshëm të anëtarëve të Diasporës shqiptare.

Aktiviteti mblodhi së bashku përfaqësues shqiptarë të nivelit të lartë si znj. Megi Fino, zv.ministrja për Evropën dhe punët e jashtme znj. Vasilika Vjero, zv.ministrja e financave dhe ekonomisë, z. Alberto Petrangeli, këshilltar i parë i Ambasadës së Italisë në Tiranë , Znj. Fiona McCluney, Koordinatore e Përhershme e OKB-së në Shqipëri, znj. Laura Lungarotti, Koordinatore Nën-rajonale e IOM-it për Ballkanin Perëndimor, studiues dhe ekspertë të ndryshëm të Diasporës Shqiptare dhe përfaqësues të institucioneve të tjera partnere të Programit të Diasporës.

Duke vlerësuar ndikimin që ky program pati zv ministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme Megi Fno u shpreh se Ky projekt i suksesshëm solli një mbështetje të konsiderueshme për administratën shtetërore në forcimin e kapaciteteve të tij të punës me dhe për diasporën tonë në përputhje me politikat shtetërore dhe qasjen gjithëpërfshirëse të qeverisë shqiptare për të tërhequr dhe promovuar kontributet e diasporës në zhvillimin e vendit, gjë e cila theksohet edhe në Strategjinë Kombëtare të Diasporës. 2021-2025.

“Ky projekt shërben edhe si një ftesë dhe kontratë për përfshirjen e përfaqësuesve të talentuar dhe të aftë të diasporës sonë, jo vetëm për investime financiare, por edhe për një kulturë progresive pune, aftësi mendore, njohuri dhe ekspertizë të fituar jashtë vendit” tha ndër të tjera Fino.

Ndërsa zv Konsulli italian në Shqipëri Alberto Petrangeli theksoi lidhjen e ngushtë që ekziston midis dy popujve e cila në mënyrë të padiskutueshme ndikon në shkëmbimet ekonomike, socale e politike të dy vendeve.

“Janë rreth 500 mijë qytetar shqiptar që jetojnë në vendin tonë të cilëve i shtohen ata që kanë marrë shtetësinë italiane. Diaspora shqiptare ka qene gjithmonë një model bashkimi mes dy vendeve tona që nga shekulli i 15 kur komunitete arbëreshe u shpërngulën nga Shqipëria për tu vendosur në Itali. Dhe Diaspora shqiptare sot kontribuon fuqishëm në ekonominë italiane, janë më shumë se 30 mijë sipërmarrje që janë ngritur nga qytetarë shqiptarë, që janë profesionistë që operojnë në të gjitha sektorët  e ekonomisë italiane. Kështu që Italia e cila për shekuj ka qene në rolin e vendit mikpritës e di rëndësinë politike, ekonomike dhe kulturore të Diasporës dhe vlerën e saj të shtuar, si për  vendin mikpritës si për vendin e origjinës. Dhe për këtë arsye vendosëm që të mbështesim këtë projekt të përfshirjes së Diasporës Shqiptare në zhvillimin socialo-ekonomik të vendit dhe në arritjen e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm. Nuk ishte e vështirë që të evidentonim në Diasporën ën Itali që është e pasur me profesione, njerëz dhe profesionistë që ishin në gjendje të transferonin njohuritë e tyre në vendin e origjinës dhe të operonin si burime (zanafillë) investimesh ekonomike e financiare në Shqipëri.

“Mund të them me krenari se programi ngriti dhe pilotoi disa modele dhe qasje të suksesshme, të cilat mund dhe duhet të përsëriten në të ardhmen duke ndjekur dhe nxitur angazhimin e diasporës për zhvillimin e Shqipërisë,” tha znj. Laura Lungarotti, Koordinatore Nën-Rajonale Zyres se Ballkanit Perëndimor të IOM-it.

Diaspora ka një potencial të madh për zhvillimin e Shqipërisë. Sipas INSTAT, afro 1.7 milionë shqiptarë jetojnë jashtë vendit, kryesisht në Evropë, por edhe me prezencë të konsiderueshme në Amerikën e Veriut (SHBA dhe Kanada) si dhe rajone të tjera. Kjo është arsyeja pse IOM Albania, me mbështetjen e Ministrisë për Evropën për Punët e Jashtme dhe Bashkëpunimin Ndërkombëtar, në koordinim të ngushtë me Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë dhe aktorë të tjerë përkatës të qeverisë, mbështeti angazhimin shumëdimensional të Diasporës nga duke zbatuar Programin e Diasporës nga tetori 2017 deri në dhjetor 2021.

Kur filloi programi i IOM-it për Diasporën në Shqipëri, remitancat ishin ndër aspektet më të rëndësishme financiare të diasporës. Por ky program tregoi se ndikimi i diasporës shkon përtej remitancave, duke ndërtuar një angazhim domethënës të diasporës shqiptare, e cila kontribuoi në transferimin e njohurive, forcimin institucional, zhvillimin territorial dhe ndikimin ekonomik.

“Ka një dëshirë të fortë tek ne për të bërë diçka për vendin tonë.” Thote Ersi N. Bozheku, ekspert nga diaspora shqiptare në Itali.

“Diaspora e ka mendjen dhe shpirtin në Shqipëri. Kjo është një hallkë që duhet të forcohet përmes mekanizmave të duhur për angazhim dhe ta bëjë diasporën një kontribues të drejtpërdrejtë në zhvillimin e vendit tonë”, thotë Edita Fino, studiuese nga Diaspora shqiptare në Itali.

Arritje të shumta të rëndësishme janë arritur deri më sot në kuadër të programit, qe nga mbështetja për zhvillimin e strategjive dhe politikave deri tek ngritja e kapaciteteve, mbledhja e të dhënave, programet e angazhimit të ekspertëve të diasporës, nxitja e investimevve dhe të tjera.

IOM Albania beson se ky program ka hapur dyert dhe ka identifikuar praktika të mira për angazhimin e ardhshëm të diasporës shqiptare, më një fokus të rëndësishëm në procesin e integrimit në BE, forcimin e institucioneve shqiptare dhe përmirësimin e jetës së komuniteteve më të pafavorizuara nëpërmjet zhvillimit të territorit.

Gjatë aktivitetit “Hapja e dyerve për diasporën” IOM Albania ftoi të gjithë partnerët ndërkombëtarë dhe Qeverinë Shqiptare të bashkojnë përpjekjet për të punuar së bashku për të intensifikuar më tej angazhimin e diasporës për zhvillimin e Shqipërisë.

Arritjet e Programit të IOM Shqipëri

Mbështetja e politikave

 • Mbështetja ne zhvillimin e Strategjisë Kombëtare të Diasporës dhe Planit të Veprimit (2021–2025)
 • Mbështetja ne zhvillimin e Strategjisë dhe Planit të Veprimit për Komunikimin e Diasporës (2021–2025), e cila është thelbësore edhe në kontekstin e ndërtimit të besimit dhe forcimit të marrëdhënieve me diasporën;
 • Mbështetje përmes disa aktiviteteve informuese në Itali dhe Shqipëri për Samitin e 2-të të Diasporës.

Ngritje kapaciteti

 • Mbështetje e vazhdueshme me ekspertizë teknike, trajnime, burime dhe zgjidhje teknologjike për Institucionet e Angazhimit të Diasporës si: Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ministria e Shtetit për Diasporën, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Arsimit dhe Sportit, Ministria e Kulturës, Ministria e Brendshme, Banka e Shqipërisë, Agjencia Kombëtare e Diasporës, Fondi Kombëtar për Diasporën, Qendra Botuese e Diasporës, Qendra e Kërkimeve Arbëreshe, Dhoma Shqiptare e Biznesit të Diasporës, si dhe Ambasada Shqiptare në Romë dhe Konsullatat Shqiptare në Bari dhe Milano. Shkolla e Administratës Publike (ASPA).
 • 17 zyrtarë publikë të angazhuar me diasporën u certifikuan për mbledhjen e fondeve dhe menaxhimin e ciklit të projektit, përfshirë TiT, në bashkëpunim me ASPA.

 

Të dhënat

 • Studimi mbi “Hartëzimin dhe Profilizimin e Diasporës Shqiptare” në 5 rajone italiane dhe një përmbledhje për Francën dhe Belgjikën

 

Fellowship-et

 • 7 ekspertë vendas mbështetën zbatimin e Strategjisë Kombëtare të Diasporës dhe Planit të Veprimit (2021–2025) përmes ekspertëve të diasporës.
 • 8 shoqata/OJQ të diasporës shqiptare dhe italiane kontribuan në zhvillimin territorial, turistik dhe bujqësor të Shqipërisë, nëpërmjet angazhimit të Shoqatave të Diasporës Shqiptare në Itali me Shoqatat Vendore në Shqipëri në funksion të shkëmbimit të përvojave dhe praktikave të biznesit.
 • 6 eksperte studiues mbështetën zhvillimin territorial dhe turizmin nëpërmjet kërkimit “Pesë Fshatrat Shqiptare” (Përmet: Leusë, Bënjë dhe Kosinë, Vlorë: Zvërnec, Shkodër: Razëm) dhe Udhëzimet përkatëse për monumentet e kulturës.
 • 18 ekspertë të kualifikuar anëtarë/bashkëpunëtorë të Diasporës të mbështetur me ekspertizë, të angazhuar dhe të dërguar në institucionet në Itali (Ambasada dhe Konsullatat Shqiptare) dhe institucionet shqiptare, si dhe kanë kontribuar në hartimin e dokumenteve strategjike.
 • Së fundmi, nën skemën e BE-së Fellowship-it, IOM po mbështet institucionet përkatëse të Qeverisë Shqiptare në procesin e përafrimit me BE-në, nëpërmjet mobilizimit të profesionistëve te përzgjedhur të diasporës. Që nga marsi 2021, 38 anëtarë/bashkëpunëtorë të diasporës, kryesisht banues në Evropë, shumica në Itali, Gjermani, Belgjikë dhe Zvicër, por edhe disa me banim në MB dhe SHBA, janë angazhuar për të kontribuar në tre kategori të ndryshme: ndërlidhje, hulumtim dhe benchmarking. Angazhimi i tyre do të vazhdojë deri në dhjetor 2021.

Investimet

 • Mbështeti krijimin e mekanizmit Connect Albania (CA), një platformë për nxitjen e investimeve e shtruar në drekë në dhjetor 2020, bazuar në rolin qendror të anëtarëve të diasporës si Agjentë Zhvillimi.
 • Mbi 20 Agjentë Zhvillimi nga Diaspora Shqiptare të certifikuar.
 • 6 ekspertë ligjorë dhe financiarë të punësuar për të mbështetur mekanizmin.
 • Tre prezantime online kjane organizuar dhe më shumë se 10 aktivitete informuese në Itali.
 • Janë përgatitur mbi 25 dokumente të standardizuara për investimet.
 • Fushata mediatike ka mbuluar mbi 500,000 anëtarë të diasporës.
 • Kontribuoi në zhvillimin territorial, turistik dhe bujqësor të Shqipërisë, me fokus në rritjen e investimeve dhe në zgjerimin e tregjeve ekzistuese dhe aksesit në tregjet e reja, nëpërmjet angazhimit të Shoqatave të Diasporës Shqiptare dhe Shoqatave Vendore në Shqipëri.
 • Mbi 25 biznese përfituan nga trajnimet e marketingut dixhital.
 • 4 shkëmbime eksperience me biznese dhe profesionistë nga Italia që promovojnë itineraret turistike, me mbi 55 vizitorë.
 • Është përgatitur një modul për bashkëpunimin në bujqësi dhe është integruar në kurrikulat e shkollave të mesme profesionale.
 • Nëpërmjet këtij projekti u zhvillua një platformë trajnimi: DIASPORA NA MËSON https://diasporanameson.al/.
 • Janë ofruar 4 module trajnimi dhe 3 seminare për aksesin e kompanive në tregjet ndërkombëtare, informacione të përshtatura për kultivimin dhe prodhimin e ullirit, hudhrës dhe shegës; Standardet e BE-së dhe kërkesat e certifikimit BIO.
 • 6 kompani prodhuese të vajit të ullirit dhe 6 kompani kultivuese dhe eksportuese morën pjesë në demonstrimin dhe trajnimet në terren me ekspertët e diasporës shqiptare dhe italiane.

Post a comment