Blog

“Si të bësh Biznes si Shqiptar në Hollandë”

“Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare” në bashkëpunim me “Unionin e Sipërmarrësve të Rinj të Shqipërisë”, organizuan  webinar me temën “Si të bësh biznes si shqiptar në Hollandë”. Qëllimi i këtij trajnimi është të jap konceptet themelore mbi analizën e kostove për zgjerim të biznesit në nivel ndërkombëtar, zgjerimin e vizionit të të bërit biznes dhe përshtatje në tregun ndërkombëtar. Aktiviteti filloi me Hollandën, por do të vazhdojë me disa shtete si Itali, Greqi, Zvicër etj..

Kryetari i Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare, Ardian Lekaj, falenderoi pjesmarrësit dhe ftoi z.Guido Van Liefland, ekspert ndërkombetar i “Zhvillimit të Investimeve Strategjike” në Hollandë për të vazhduar edhe me seancën pyetje-përgjigje nga pjesmarrësit.

Disa nga tematikat që u trajtuan janë pikëpyetjet për çështje të tilla si: Si të fillosh një biznes në Hollandë? Sa është kosto e regjistrimit të një tatimpaguesi? Çfarë detyrimesh ka individi si ortak dhe individi si administrator? Sa është kosto e regjistrimit të një sipërmarrje? Si është situata e të bërit biznes në Hollandë pas pandemisë Covid -19? etj

Post a comment