Blog

Thirrje për ofertë

Thirrje për ofertë

 Lënda: Ndërtimi i një platforme online

Ndërtimi i platformës interaktive online për pasqyrimin e një projekti, tërësisë së aktiviteteve, dokumentacionit dhe materialit përkatës

Titulli i Projektit: “Transferimi në Shqipëri i dijeve dhe praktikave të avancuara në bujqësi nga Diaspora”

 

Kohëzgjatja e Projektit: 6 muaj (1 mars 2021 -27 gusht 2021)

Post a comment