Blog

Thirrje publike për Ofertim /“Angazhimi i Diasporës në transferimin e njohurive bujqësore në Shqiperi”

Dhoma e Biznesit te Diasporës Shqiptare fton kompanitë e produksioneve multimediale të ofertojnë për produksionin e 2 audio/videove të cilat do të materializojnë vizualisht zbatimin e projektit Angazhimi i diasporës në transferimin e njohurive bujqësore në Shqiperi” i cili financohet nga IOM Albania në partneritet me Shoqatën e Kultivuesve te Italisë (AIC). Me anë të këtij projekti Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare synon të mundësojë transferimin efiçent të njohurive avangard në bujqësi të diasporës shqiptare, kryesisht asaj në Itali, drejt sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme bujqësore në Shqipëri të zonave rurale të Kavajës, Durrësit dhe Përmetit. Aktivitetet e projektit që do të pasqyrohen vizualisht janë trajnime teorike dhe praktike të fermerëve, demonstrime në terren, takime të shpeshta online midis bizneseve B2B dhe promovim i produkteve bujqësore.

Për shërbimin e kërkuar kliko 👇🏻

Post a comment